Kort – postkort

Kort – postkort

Sortering

Kartong

Destination

Ekopunkt med kärl för kartongförpackningar, Energiavfallskärlet, Husbolagets kärl för energiavfall, Återvinningsstationen