Lim flaska, TOM

Lim flaska, TOM

Sortering

Plastförpackningar

Destination

Ekopunkt med kärl för plastförpackningar, Energiavfallskärlet, Husbolagets kärl för energiavfall, Husbolagets kärl för plastförpackningar, Återvinningsstationen