Medicinkarta

Medicinkarta

Sortering

Energiavfall, Plastförpackningar

Destination

Ekopunkt med kärl för plastförpackningar, Energiavfallskärlet, Husbolagets kärl för plastförpackningar, Återvinningsstationen