Nål från spruta – f örpackas i en hård genomskinlig förpackning t.ex. en plastflaska

Nål från spruta – f örpackas i en hård genomskinlig förpackning t.ex. en plastflaska

Sortering

Farligt avfall

Destination

Apoteket