Nödraketer – använda

Nödraketer – använda

Oanvända nödraketer förs till polisstationen. Endast använda nödraketer kan hämtas till återvinningsstationen.

Sortering

Deponiavfall

Destination

Polisen, Återvinningsstationen