Oljetank

Oljetank

Tomma oljetankar tas emot på Jakobstads avfallscentral och i Storkohmo. Man måste ha ett intyg från aktören som har tömmat tanken att den är ren och tom.

Sortering

Deponiavfall

Destination

Pirilö avfallsanläggning, Storkohmo avfallsanläggning