Papper, vått, smutsigt, plastat

Papper, vått, smutsigt, plastat

större mängder: återvinningsstationen, plast och annat brännbart

Sortering

Energiavfall

Destination

Energiavfallskärlet, Återvinningsstationen