Plastflaskor, ej pant

Plastflaskor, ej pant

Sortering

Plastförpackningar

Destination

Ekopunkt med kärl för plastförpackningar, Energiavfallskärlet, Husbolagets kärl för energiavfall, Husbolagets kärl för plastförpackningar