Putsmedels flaska – plast

Putsmedels flaska – plast

Sortering

Plastförpackningar

Destination

Ekopunkten, Husbolagets kärl för kartongförpackningar, Återvinningsstationen