Ris och kvistar

Ris och kvistar

återvinningsstationen eller till annan, av kommunen anvisad plats (kontakta din egen kommun)

Sortering

Kompost

Destination

Trädgårdsavfallspunkten, Återvinningsstationen