Rivningsavfall

Rivningsavfall

Mindre mängder rivningsavfall tas emot vid återvinningsstationerna. Större leveranser tas emot vid Pirilö avfallsanläggning och Storkohmo avfallsanläggning.

Sortering

Destination

Pirilö avfallsanläggning, Storkohmo avfallsanläggning, Återvinningsstationen