Saftförpackningar, kartong eller plast

Saftförpackningar, kartong eller plast

Sortering

Kartong

Destination

Ekopunkten, Husbolagets kärl för kartongförpackningar, Återvinningsstationen