Stekfett

Stekfett

Rinnande stekfett får läggas i en mjölkburk med skruvkork som sedan får läggas i bioavfallet.

Sortering

Bioavfall

Destination

Bioavfallskärlet, Komposten