Sten- och jordmaterial

Sten- och jordmaterial

Vid större leveranser kontakta Ekorosk.

Sortering

Jordmaterial, Stenmaterial

Destination

Kommunens egen. Kontakta kommunens tekniska avdelning, Pirilö avfallsanläggning, Storkohmo avfallsanläggning