Tablettask – kartong

Tablettask – kartong

Sortering

Kartong

Destination

Ekopunkten, Husbolagets kärl för kartongförpackningar, Återvinningsstationen