Tallrik – papper

Tallrik – papper

Sortering

Energiavfall

Destination

Energiavfallskärlet, Husbolagets kärl för energiavfall, Återvinningsstationen