Rinki Järnvägsgatan

Rinki Järnvägsgatanekopunkt

Rinki-ekopunkt

Adress:
Järnvägsgatan 10,Karleby
Lat:63.837413, Lng:23.144273

Avfallskärl:

  • Glasförpackningar
  • Kartong
  • Metall
  • Plastförpackningar
  • Returpapper