Sortering

För att avfallet ska kunna återvinnas som material måste vi sortera det i olika avfallstyper redan där hemma. Om vi låter bli att sortera avfallet blir det mycket svårare och ibland omöjligt att återvinna avfallet som material.

På Ekorosks område har hushållen egna sopkärl för bio- och energiavfall på gården. Förpackningar av glas och metall samt papper tas emot vid ekopunkterna, tillsammans med förpackningar av plast och kartong samt batterier vid en del ekopunkter. Till återvinningsstationen kan du föra större mängder avfall samt farligt avfall.

Bioavfall


 • Matrester utan förpackning, som t.ex. skämd mat, fiskrens, frukt- och äggskal
 • Tepåsar och kaffesump med filter
 • Inga yoghurtburkar, brödpåsar, fruktpåsar eller övriga förpackningar får sättas i bioavfallspåsen!
 • Separat insamlat bioavfall packas i en papperspåse, en påse vikt av en dagstidning eller en plastkasse. Kassen eller påsen får vara högst 30l stor

Energiavfall


 • Blöjor och bindor
 • Smutsiga kartong- och plastförpackningar
 • Bakplåtspapper
 • Använt hushållspapper, servetter, presentpapper och band
 • Smutsiga livsmedelsförpackningar
 • Damm och dammsugarpåsar
 • Separat insamlat energiavfall ska packas i plastkasse eller papperspåsar. Kassen eller påsen får vara högst 30l stor

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav