30 år av avfallshantering

2020-11-27

30 år av avfallshantering

Nu i november har det gått 30 år sedan bolaget Ab Ekorosk Oy grundades, vilket innebar att mottagningen och behandlingen av avfall blev mer systematisk och organiserad.

De grundläggande principerna för Ekorosks insamlingssystem skapades redan vid starten. De består av kontinuerlig information till hushållen samt professionell mottagning av avfallet vid flera olika mottagningsställen.

– Till exempel sorteringen av bio- och energiavfall sker helt och hållet hemma hos hushållen. Det är helt avgörande för att behandlingen av bioavfallet ens är möjlig. Ett stort tack till hushållen för detta! Säger Ekorosks vd Michael Östman

Ekorosk var banbrytande på många områden inom den finländska avfallshanteringen. Ekorosk var först ute med en helhetsmodell för insamling och sortering av avfall, som sker vid fastigheten, ekopunkten och återvinningsstationen.

Det tvådelade avgiftssystemet, med en fast avgift och en behandlingsavgift, blev modell för resten av landet liksom systemet med en kommunal avfallsnämnd. De första 20 åren låg Ekorosks återvinningsprocent i en klass för sig i landet.

Ekorosks verksamhet präglas än idag av de visioner som styrde bolagets tillblivelse och grundläggande verksamhetsprinciper. Alla hushåll övergick till separat insamling av bioavfall år 2018. Tillsammans med hushållen tas följande steg vidare mot ett kretsloppssamhälle under de kommande åren.

Läs mera om Ekorosks tillblivelse i kundtidningen som dyker upp i din postlåda den här veckan, eller här på Ekorosks webbsida.