Bioavfallet sorteras bättre sedan det fick eget kärl

2019-08-29

Bioavfallet sorteras bättre sedan det fick eget kärl

Bioavfallet sorteras bättre sedan alla hushåll fick eget kärl för bioavfall, konstaterar man vid Ekorosk efter analysen som utfördes under sommaren.

Andelen rätt sorterat bioavfall har ökat betydligt till 91 % från 83 % år 2018. 
– Det är glädjande att hushållen känner ett ansvar för sorteringen, konstaterar Ekorosks vd Michael Östman. 

Under plockanalysen öppnades totalt 2400 soppåsar, 1200 påsar med bioavfall och 1200 påsar med energiavfall. Innehållet i påsarna vägdes och analyserades. Också energiavfallet har en hög rättsorteringsgrad 81 %, och även här sker det framsteg:
– Det var mera blöjor i energiavfallet än någonsin tidigare, totalt 11 %. Det är jätteroligt att blöjorna sorteras rätt, säger Ekorosks miljöingenjör Asta Silvanne, som ansvarar för genomförandet av plockanalysen.  
Blöjor och bindor hör hemma i energiavfallet, så har det varit sedan år 2016. 

En sak som ännu kan förbättras är sorteringen av kartong och papper. Båda avfallsslagen är lätta att återvinna som returmaterial när de sorteras rätt och förs till ekopunkten. Det finns också många insamlingskärl för kartong och papper, både vid ekopunkterna och i bostadsbolagen. 

Sortera rätt: 

Avföring från sällskapsdjur -> energiavfall
Blöjor och bindor -> energiavfall
Kartong, t.ex. äggkartonger, papperspåsar och kexlådor -> ekopunktens eller bostadsbolagets kärl för kartong
Papper, t.ex. tidningar, reklamblad och kuvert -> ekopunktens eller bostadsbolagets kärl för papper