Ekorosk blir delägare i Westenergy

2023-01-23

Ekorosk blir delägare i Westenergy

Ab Ekorosk Oy och Westenergy Oy har skrivit under ett avtal som gör Ekorosk till delägare i Westenergy. Genom delägarskapet säkerställer Ekorosk ytterligare en kanal för en ändamålsenlig hantering av delar av sitt avfall. Westenergy förvandlar årligen cirka 200 000 ton avfall till el, fjärrvärme och återvinningsbara material.

På tisdag den 17 januari 2023 har Ab Ekorosk Oy och Westenergy Oy skrivit under ett avtal som gör Ekorosk till delägare i Westenergy. Westenergys andra ägarbolag är de kommunalägda avfallshanteringsbolagen Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab och Vestia Oy. I samband med att Ekorosk blir delägare i Westenergy, täcker Westenergys verksamhetsområde cirka 70 kommuner – över en femtedel av alla kommuner i Finland. Westenerys delägare hanterar avfall från nästan 700 000 invånare.

”Westenergy är ett välskött bolag som ligger i framkant inom sin sektor. Genom delägarskapet säkerställer Ekorosk ytterligare en kanal för en ändamålsenlig hantering för delar av sitt avfall även i framtiden”, kommenterar Ab Ekorosk Oy:s verkställande direktör Michael Östman

Sedan produktionen inleddes har Westenergy målmedvetet utvecklat anläggningens användningsgrad och effektivitet, vilket har möjliggjort en utvidgning av ägarbasen med en ny aktör. Breddningen av ägarbasen gör det möjligt att effektivt utnyttja anläggningens kapacitet också på lång sikt. Tillsammans med sina ägare har Westenergy nu goda förutsättningar att ta sig an framtida utmaningar inom cirkulär ekonomin, samtidigt som man skapar en renare och mer hållbar framtid.

”Jag är väldigt glad att vi äntligen får Ab Ekorosk Oy med i vår sammansättning. Nu blir Westenergys och ägarbolagens verksamhetsområde mer enhetligt och starkare. Ekorosk har gjort ett bra jobb inom avfallshanteringen på sitt verksamhetsområde sedan länge, och på så sätt kompletterar Ekorosk Westenergys ägarbas utmärkt.”, kommenterar Westenergy Abs verkställande direktör Olli Alhoniemi. 

Ab Ekorosk Oy är ett kommunalägt avfallsbolag som verkar inom tre landskap i kommunerna Evijärvi, Jakobstad, Karleby, Kauhava, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vetil. Bolaget ligger i framkant i Finland när det gäller hanteringen av invånarnas avfall.