Ekorosk kartlägger insamlingen av förpackningsavfall

2022-07-01

Ekorosk kartlägger insamlingen av förpackningsavfall

Ekorosk gör en kartläggning av insamlingen av förpackningsmaterial i bostadsbolag, eftersom avfallslagen förnyades sommaren 2021. Ändringen innebär att bostadsbolag med fem eller fler bostäder ska ha insamlingskärl för förpackningar av kartong, plast, glas och metall från och med juli 2023. Ekorosk kartlägger vilka förpackningsmaterial som samlas in vid bostadsbolagen i dagsläget, så att vi kan planera den kommande ändringen som krävs i lagen tillsammans med bostadsbolagen.

Vi har gjort ett frågeformulär om sopkärlen i bostadsbolagen, och ber disponenterna eller den person som sköter bostadsbolagets ärenden att fylla i det. Frågeformuläret gäller de sopkärl som bostadsbolaget har idag och deras skick.

Frågeformuläret finns på Ekorosks hemsida på adressen https://www.ekorosk.fi/sv/hushall/bostadsbolag/kartlaggningen-av-insamlingsmojligheter/, gå gärna in och svara på frågorna där. Du kan också bekanta dig med de riktgivande måtten för de vanligaste sopkärlen i tabellen nedan.

Vi ber om svar på frågeformuläret senast fredag 12.8.2022. Den insamlade informationen används i enlighet med vår dataskyddsbeskrivning, du kan bekanta dig med den på vår hemsida via länken https://www.ekorosk.fi/sv/ekorosk/oy-ekorosk-ab/datasekretessredogorelse-gdpr/  

Logistikingenjören Jussi Mäkelä tfn 06 781 4531 svarar på eventuella frågor om frågeformuläret.

Tack för samarbetet!

Riktgivande mått för de vanligaste sopkärlen

Dimensionerna varierar något beroende på tillverkaren.

StorlekBreddDjupHöjd
140 l510 mm560 mm1080 mm
240 l600 mm720 mm1100 mm
360-370 l700 mm850 mm1100 mm
660 l1250 mm850 mm1250 mm