Ekorosk koncentrerar insamlingen av jordbruksplast

2021-01-05

Ekorosk koncentrerar insamlingen av jordbruksplast

Från årsskiftet koncentrerar Ekorosk mottagningen av jordbruksplast från lantbruksföretagare till avfallscentralerna i Jakobstad, Pirilö, och Karleby, Storkohmo. Ett annat alternativ som Ekorosk erbjuder är möjligheten att delta i den mobila insamlingen av jordbruksplast som ordnas två gånger per år, vår och höst.

Mottagningen koncentreras till avfallscentralerna för att återvinningsstationerna inte har kapacitet att ta emot jordbruksplast. De betjänar i första hand hushållen. Insamlingen av jordbruksplaster ordnas nästa gång i månadsskiftet april-maj 2021. Jordbrukaren anmäler sig till insamlingen på förhand till mats.koivusalo(a)ekorosk.fi eller per telefon till vågkontoret i Jakobstad (06) 781 4523. Anmälningar tas emot fortlöpande. Ekorosk hämtar jordbruksplasten från gården med en fordonskombination som är utrustad med kran. Prissättningen för avhämtningen bygger på kvaliteten på lantbruksplasten och lastningstiden.

Bild: Heljä Granbacka