Ekorosk sysselsätter unga

2020-06-05

Ekorosk sysselsätter unga

I sommar sysselsätter Ekorosk lika många ungdomar som tidigare år, dvs. 20 unga. Behovet av sommarjobbare är oförändrat, eftersom antalet besökare på återvinningsstationerna har ökat under coronakrisen. I mitten av april steg den totala besöksmängden till över 7000 personer i veckan, vilket ligger på samma nivå som besöksmängderna i juli i fjol, då säsongen är som livligast. Det är fortfarande livligt på stationerna.

Då det är livligt på stationerna är det viktigt att besöket går smidigt och tryggt, därför utbildar Ekorosk sina sommarjobbare inom sortering, arbetarskydd, hantering av farligt avfall och kundbetjäning. Besöket på återvinningsstationen är hushållens direkta kanal till Ekorosk, och därför är kundupplevelsen av största vikt. Dessutom är det helt avgörande att avfallet sorteras rätt så att det går att återvinna. Genom att själv utbilda personalen kan Ekorosk lägga fokus på sorteringen och en positiv besökarupplevelse. Let’s keep calm and recycle!

PS! Kom ihåg att återvinningsstationen är ett industriområde med livlig trafik, håll därför uppsikt över dina barn under hela besöket!