Ett vårtecken: insamling av lantbruksplast

2021-03-24

Ett vårtecken: insamling av lantbruksplast

Ett säkert vårtecken är här, eftersom Ekorosks insamling av lantbruksplaster snart börjar. Vi samlar in lantbruksplast till återvinning från gårdar på Ekorosks område.

Anmäl dig till insamlingen senast fredag 16.4.2021 till telefonnummer 06 781 4523. Ekorosk hämtar lantbruksplasten från gården med en fordonskombination som är utrustad med kran.

Sortera lantbruksplasten i olika kvaliteter redan på förhand, så att plasten kan återvinnas. Om du gör det redan när balen eller säcken öppnas så sparar du både tid, arbete och pengar. Det är både lättare och förmånligare att ta till vara sorterad plast.

När plasten hanteras så att den hålls så torr och ren som möjligt, blir kostnaderna lägre (prisklass 1). Plasten får inte innehålla främmande föremål som järn, stenar, grus eller ensilage. Plast som hanteras rätt förblir ren, och det material som samlas in går att återvinna som råvara.

Balplastinsamlingens prisklasser

  1. Endast balplast, innehåller minimalt med foderrester, 115 €/30 min. + moms, (går till återvinning)
  2. Balplast blandat med storsäckar, AIV-plast, kartong samt en del foderrester, 145 €/30 min. + moms, (kräver maskinell sortering, går till återvinning)
  3. Balplast blandat med AIV-plast, småsäckar, kaggar, kartong, nät, band, samt en större mängd foderrester 210 €/30 min. + moms, (går till förbränning)

Säckar, nät och kanistrar påverkar inte prisklass 1 och 2 om de är förpackade skilt i storsäckar.

Obs! Prisklassen bestäms i samband med avhämtningen.