Höstens insamling av lantbruksplast

2020-09-03

Höstens insamling av lantbruksplast

Höstens insamling av lantbruksplaster startar i mitten av oktober. Anmälan till insamlingen tas emot per telefon på numret 044-750 7878 (vardagar 8-16) senast fredag 9.10.2020.

Sortering av lantbruksplast

1. Sortera plasten 
Lantbruksplast finns av olika slag, varje kvalitet måste sorteras för sig för att kunna återvinnas. Om du gör det redan när balen eller säcken öppnas så sparar du både tid, arbete och pengar.

2. Hantera plasten rätt
Hantera plasten så att den hålls så torr och ren som möjligt, det håller kostnaderna nere (prisklass 1). Den får inte innehålla främmande föremål som järn, jord, grus eller gammalt ensilage. Plast som hanteras rätt förblir ren, och kan därmed materialåtervinnas i högre utsträckning.

Prisklasser vid insamlingen av lantbruksplaster 

1. Endast balplast, innehåller minimalt med foderrester, 105€/30 min + moms (går till återvinning)

2. Balplast blandat med storsäckar, AIV-plast, kartong samt en del foderrester, 135€/30 min. + moms (kräver maskinell sortering, går till återvinning) 

3. Balplast blandat med AIV-plast, småsäckar, kanistrar, kartong, nät, band samt en större mängd foderrester, 200 €/30 min. + moms (går till förbränning)

Säckar, nät och kanistrar påverkar inte prisklass 1 och 2, om de är förpackade skilt i storsäckar.

Obs! Prisklassen bestäms i samband med avhämtningen.