Jakobstads station öppnad

2020-09-22

Jakobstads station öppnad

Så här invigde Ekorosks vd Michael Östman och Jakobstads tf. Stadsdirektör Anne Ekstrand Jakobstads nya återvinningsstation idag. Kaffeserveringen fortsätter till kl. 18. Välkommen!

Janika Särkiniemi och Heli Mikkola höll i bandet.

Personal från Kokkotyösäätiös Retro-butik för återbruk deltog i invigningen och tog emot saker är hela och rena, men som det inte längre finns behov för. Invigningen är en del av Hållbarhetsveckan i Österbotten.

Den nya återvinningsstationen har 24 containerplatser och tak över containrarna. Det gör det möjligt att samla in fler avfallsslag i framtiden.

Lagret för farligt avfall och utrymmet för återbruk har placerats nära infarten på den nya återvinningsstationen. Besökare som vill lämna farligt avfall eller saker till återbruk bör ta detta i beaktande när de packar avfallslasset där hemma. Det som ska lämnas in först packas sist på lasset.  

Den nya stationen är tryggare för både personalen och besökarna då stationsplanen delats in i 5 körfiler, för att ordna upp trafiken och förbättra besöket. Bilar med släpvagn ska parkera närmast containrarna, medan personbilar utan släpvagn kan parkera i filen utanför. Den mittersta körfilen är en genomfartsfil som underlättar för trafiken. Återvinningstationen har dessutom en egen infart, vilket innebär att personbilarna inte längre kör bland den tunga trafiken på industriområdet.

Hushåll med trädgårdsavfall kör inte längre genom stationen utan har en egen fil till risfälten. Nytt är även att det finns ett wc för kunder på återvinningsstationen.

Jakobstads återvinningsstation tar emot ca 70 000 bilar per år.