Kännetecknen för zombiebatterier

2021-10-30

Kännetecknen för zombiebatterier

Följande kännetecken avslöjar ett batteri som lätt kan vakna till liv igen och skapa farosituationer. Ta omedelbart batteriet ur bruk och kontakta importören eller returnera det utan dröjsmål till en insamlingsplats om du ser dessa tecken på fara:

  • Batteriet har fysiska skador eller är klart uppsvällt. Litiumjonbatterier sväller vanligtvis något under användning och när de når slutet av sin livstid kan svullnaden visa sig tydligt
  • Batteriet avger en lukt
  • Batteriet blir klart hetare än vanligt
  • Batteriet har ett konstigt ljud
  • Batteriet läcker

Förhindra att zombiebatteriet vaknar till liv igen genom att returnera det på rätt sätt till insamlingen.

  1. Om batteriet fortfarande är i bruk när tecknen på fara uppstår, ska du kontakta apparatens importör för att få ytterligare anvisningar.
  2. Om batteriet redan tagits ur bruk eller importören uppmanar dig att returnera det till en insamlingsplats ska du om möjligt flytta det utomhus i ett kärl av metall eller inomhus till en plats där det inte finns något brandfarligt material i närheten.
  3. När du returnerar ett skadat batteri till en insamlingsplats ska du lämna det till personalen i butiken eller Ekorosks återvinningsstation och berätta om skadan.

Du hittar Ekorosks insamlingsplatser via länken: