Ny fast avgift faktureras för första gången

2022-03-30

Ny fast avgift faktureras för första gången

Snart kommer Ekorosks faktura med den nya fasta avgiften i postlådan för första gången. Avgiften trädde i kraft vid årsskiftet. Ekorosk fakturerar hushåll i efterskott var tredje månad och därför är den nya fasta avgiften nu med för första gången.

Österbottens avfallsnämnd har beslutat höja hushållens fasta avgift från och med årsskiftet 1.1.2022. Ekorosks avgift för hushållen består av två delar, dels av den fasta avgiften, som bland annat ska täcka kostnaderna för mottagningen och behandlingen av avfall som hushållen för till återvinningsstationerna. Och dels består den av behandlingsavgiften, som ska täcka kostnaderna för behandlingen av energi- och bioavfallet som samlas in vid bostäderna.

Under ett antal år har mängden avfall som hushållen för till återvinningsstationerna ökat med totalt cirka 45 procent. Samtidigt har tonpriset Ekorosk betalar för behandlingen av flera avfallsslag stigit kraftigt. För Ekorosk innebär allt detta utökade kostnader för hushållens avfall vid återvinningstationerna på över en miljon euro per år.

Ekorosk har varit ensam i Finland med att inte fakturera hushållen vid återvinningsstationerna. Ett system som medför en låg tröskel att föra avfallet till rätt plats istället för att smutsa ner naturen. Det är dessutom en förmån som varit värd i snitt 120 euro per år per hushåll.

Därtill ökar myndigheternas krav för att Ekorosk ska få fortsätta hantera invånarnas avfall. Bland annat krävs att Ekorosk ska bygga en stor hall vid avfallsanläggningen i Jakobstad. För att Ekorosk ska få lån av bankerna för hallbygget behöver Ekorosk ha ett större kassaflöde.

På årsnivå är den fasta avgiften för bostadsbolag med minst 5 bostäder efter höjningen 80,28 € per bostad med moms. Den fasta avgiften för hushåll med 1-2 personer är 85,56 € med moms på årsnivå. Medan den fasta avgiften för hushåll på 3 personer och fler är 123,12€ med moms på årsnivå.

I fastighetsförbundets jämförelse kan noteras att de totala avfallskostnaderna på Ekorosks område ligger på medelnivå i Finland, när man inte beaktar servicenivån. Av en exempelfamiljs (2 personer) totala avfallskostnader utgör Ekorosks fasta avgift ca 35 procent, behandlingsavgiften för bio- och energiavfall ca 12 procent och transporten ca 53 procent. Exakt hur stora de olika andelarna är beror i praktiken på hushållets storlek, tömningsintervall och avstånd från avfallscentralen.

Avgift/typFörra avgiften (moms 24%)Ny avgift (moms 24%)
Hushåll 1-2 personer4,75€/månad7,13€/månad
Hushåll > 3 personer6,83€/månad10,25€/månad
Vånings- och radhus > 5 bost.4,45€/lägenhet/månad6,68€/lägenhet/månad