Också egnahemshus kan ha kärl för kartong, plast, glas och metall

2024-06-07

Också egnahemshus kan ha kärl för kartong, plast, glas och metall

Också egnahemshus har möjlighet att frivilligt samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas i skilda sopkärl hemma på gården. För bostadsbolag med 5 bostäder eller fler är det obligatoriskt att samla in förpackningar i skilda sopkärl vid fastigheten. Insamlingskärl för förpackningar av kartong, plast, glas och metall fås från Ekorosk, och bolaget uppbär ingen extra avgift för själva kärlen. Ekorosk ordnar tömningen och transporten av förpackningsmaterialet, se priser för detta på vår hemsida.

Du kan beställa insamlingskärl för förpackningar av kartong, plast, glas eller metall per e-post på adressen info@ekorosk.fi 

Mängden energiavfall minskar när man sorterar plast- och kartongförpackningar i egna kärl. Det innebär att sopkärlet för energiavfall inte fylls på samma sätt som tidigare. Då kan man byta till ett mindre sopkärl för energiavfallet eller förlänga tiden mellan tömningarna av energiavfallet till åtminstone fyra veckor. Ekorosk fakturerar ingen behandlingsavgift för förpackningar som samlas in i egna kärl endast tömningsavgift.     

Förpackningar som samlas in i egna kärl blir till råmaterial för nya förpackningar, även förpackningar av kartong och plast kan användas som råvara när de samlas in egna kärl. Förpackningar av plast och kartong går inte att använda till nåt annat än energi när du lägger dem i energiavfallet, eftersom de blandas med resten av energiavfallet.