Plastförpackningar tas emot på återvinningsstationerna

2019-03-06

Plastförpackningar tas emot på återvinningsstationerna

Muovipakkausten_keraysastia_Insamlingskarl_for_plastforpackningar.JPG

Från 1 mars tar Ekorosk emot plastförpackningar på återvinningsstationerna. Alla återvinningsstationer har fått skilda kärl för plastförpackningar. 

Ekorosk kompletterar mottagningen av plastförpackningar med egna kärl, eftersom RINKIs insamlingspunkter inte räcker till för att alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter att sortera plastförpackningar skilt. 
– Ekorosk skrider till åtgärder för att göra insamlingen av plastförpackningar tillgänglig för allt fler, säger Ekorosks vd Michael Östman. 

Separat insamling av plastförpackningar är redan obligatorisk för husbolag med 10 eller fler bostäder sedan år 2017 på Ekorosks område. Möjligheterna för småhus att sortera plastförpackningar skilt och föra dem till återvinning har varit begränsade, eftersom RINKI endast har en insamlingspunkt för plastförpackningar per kommun på Ekorosks område utom i Karleby där det finns två. RINKI är producenternas organisation som ska förverkliga producentansvaret för förpackningar.

Åtgärderna som Ekorosk vidtagit följer utredningar som Finlands miljöcentral (SYKE) genomfört. SYKE har bland annat rett ut hur man kan öka återvinningen av samhällsavfall i Finland. Enligt utredningen bör man öka separat insamlingen av särskilt bioavfall, plast- och kartongförpackningar. Här ligger Ekorosk väl med i utvecklingen, eftersom alla fastigheter på Ekorosks område samlar in bioavfall skilt i eget kärl sedan oktober 2018. Dessutom samlar husbolag med 10 eller fler bostäder in både kartong och plastförpackningar skilt.