Sommarjobba hos oss

2023-01-12

Sommarjobba hos oss

Ekorosk sysselsätter ca 20 unga kommande sommar. Besöksmängderna fortsätter att vara rekordhöga vid våra återvinningsstationer och vi behöver arbetstagare under semesterperioden. Vi erbjuder jobb som stationsskötare på våra återvinningsstationer, ett sommarjobb för en studerande inom miljöbranschen och ett sommarjobb inom information.

Sommarjobb som stationsskötare

På återvinningsstationen ger sommarjobbarna råd om sorteringen och hjälper kunderna att tömma sina lass. En positiv inställning och tjänstvillighet är viktiga egenskaper för en stationsskötare. Du måste vara minst 16 år, för att man också måste hantera farligt avfall på återvinningsstationen. Vi erbjuder 16-åringar sommarjobb i en månad. Ekorosk utbildar sommarjobbarna för uppgiften. Det går att inleda arbetet i april och arbetet fortgår ända till hösten. Lämna in en ansökan via rekryteringsformuläret på vår hemsida senast 28.2.2023.

Studerande inom miljöbranschen

Vi erbjuder också ett sommarjobb på fyra månader för en studerande inom miljöbranschen. Till arbetsuppgifterna hör att utföra den årliga plockanalysen, analysera resultaten och rapportera dem samt andra uppgifter inom miljöbranschen. Under tiden ökar din kunskap om avfallsbranschen och miljöskyddet tack vare arbetet. Tilläggsuppgifter om arbetet fås per e-post från mirja.nygard(a)ekorosk.fi eller sänd in din ansökan och CV till samma adress senast 31.3.2023. 

Sommarjobb inom information

Vi erbjuder också ett sommarjobb inom information fr.o.m. maj. Till arbetsuppgifterna hör att hålla lektioner i miljöfostran för skolelever och andra grupper, ordna evenemang och om möjligt även uppdatera sociala medier, utveckla presentationsmaterial och ge kundrådgivning. En flitig och positiv inställning samt förmåga att uppträda för människor är viktigt. Arbetsuppgifterna förutsätter flytande kommunikation både på svenska och finska. Tilläggsuppgifter om arbetet fås per e-post från pia.grankvist(a)ekorosk.fi eller sänd in din ansökan och CV till samma adress senast 31.3.2023.