Schampoflaskor, plast

Schampoflaskor, plast

Tomma och rena plastflaskor får slängas i kärlet för plastförpackningar.

Sortering

Plastförpackningar

Destination

Ekopunkt med kärl för plastförpackningar, Energiavfallskärlet, Husbolagets kärl för energiavfall, Husbolagets kärl för plastförpackningar