Tömningsavgift

Slamtransportören skickar en faktura för tömningen och transporten av avloppsslammet till innehavaren av fastigheten. OBS! Ekorosk kan inte påverka slamtransportörens prissättning. Hushållet väljer själv vilken slamtransportör det anlitar. Du hittar kontaktuppgifter till slamtransportörerna via knappen Slamtransport.