Mitt Ekorosk

Karleby

Karleby återvinningsstation

Adress:
Terminalgatan 11

Öppethållningstider:
Måndag 08:00 - 20:00
Tisdag - Fredag 08:00 - 18:00
Lördag, Söndag, 08:00 - 16:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mottis@ekorosk.fi

Kelviå återvinningsstation

Adress:
Krutkällargatan 5-7

Öppethållningstider:
Torsdag 11:30 - 18:00
Fjärde lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mottis@ekorosk.fi

Lochteå återvinningsstation

Adress:
Martinjärvivägen 15

Öppethållningstider:
Onsdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mottis@ekorosk.fi

Ullava återvinningsstation

Adress:
Toholammintie 71

Öppethållningstider:
Andra lördagen i månaden 09:00 - 15:30

Kontaktperson:
Mats Koivusalo, tel. (06) 781 4547,
mottis@ekorosk.fi

Ekopunkter

Karleby
 • Alaviirre

  Adress:
  Viirretie 58, Lochteå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Bondegatan

  Adress:
  Bondegatan, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Granbackens bostadsområde 1

  Adress:
  Granrisvägen/Skogshöjdsvägen, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Gökgränd

  Adress:
  Gökgränd, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Hakalax högstadium

  Adress:
  Matrosgatan 2, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Hyötykäyttöasema Kälviä

  Adress:
  Kruutikellarinti 5-7, Kelviå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Hyötykäyttöasema Lohtaja

  Adress:
  Kirkonkylän Teollisuusalue, Lochteå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Höstvägen, Tullbacken

  Adress:
  Höstvägen 26, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Jokilaakson skola

  Adress:
  Älvdalsvägen 8, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Junnil

  Adress:
  Lokföraregatan 2-3, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Järvikylä

  Adress:
  Tervojantie, Kelviå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Kaffevägen

  Adress:
  kaffevägen 15, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Kalvholmsvägen

  Adress:
  Kalvholmsvägen 11,Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Karhi

  Adress:
  Karhivägen 653, Lochteå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Kebab-Nova

  Adress:
  strandgatan 22, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Korplaxvägen

  Adress:
  Korplaxvägen, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Koskenkylä

  Adress:
  Koskenkyläntie 400, Lochteå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Kotkamaa

  Adress:
  Kourujärventie 11-22, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Laaksopolku

  Adress:
  Laaksopolku 12, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Lahnakoski

  Adress:
  Lahnakoskentie, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Lappilbacken

  Adress:
  Björnringen 2, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Maaherrankatu

  Adress:
  Maaherrankatu 2, Kelviå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Nissinkylä

  Adress:
  Passojantie, Kelviå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Nynäsvägen

  Adress:
  Nynäsvägen 41, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Peitso Seo

  Adress:
  Gamla Uleåvägen 1, Kelviå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Potankangas

  Adress:
  Tervahaudantie 2, Kelviå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Potten Lahdenperävägen

  Adress:
  Lahdenperävägen, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Puntus

  Adress:
  Puntus, Karleby

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Ridan Kylätalo

  Adress:
  Ridantie 782, Kelviå

  Avfallstyper:
  Batterier, Glasförpackningar, Metall, Returpapper,

 • Rinki Alavirrevägen

  Adress:
  Alavirrevägen 4,Lochteå

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

 • Rinki Björkhagsvägen

  Adress:
  Björkhagsvägen,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Bredviksvägen

  Adress:
  Bredviksvägen 22,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Bäcksvägen

  Adress:
  Bäcksvägen 3,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Ekorrgatan

  Adress:
  Ekkorgatan 32,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Fabriksgatan

  Adress:
  Fabriksgatan 43,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

 • Rinki Galeasen

  Adress:
  Galeasen 1,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Glasmästarvägen

  Adress:
  Glasmästarvägen 1-2,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

 • Rinki Granvägen

  Adress:
  Granvägen 3-5,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Halkokarivägen

  Adress:
  Halkokarivägen 20,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Heinolasvängen

  Adress:
  Heinolasvängen 1,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

 • Rinki Herman

  Adress:
  Herman Renlundsgatan 26,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Ilkkavägen

  Adress:
  Ilkkavägen,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Järnvägsgatan

  Adress:
  Järnvägsgatan 10,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

 • Rinki Kanaanlandsvägen

  Adress:
  Kanaanlandsvägen 12-15,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Kanonvägen

  Adress:
  Kanonvägen,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Karlebygatan

  Adress:
  Karlebygatan 24,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

 • Rinki Kasikulma

  Adress:
  Kasikulma 1,Karleby

  Avfallstyper:
  Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Kattholmsvägen

  Adress:
  Kattholmsvägen 1,Karleby

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Kelviåvägen K-Market

  Adress:
  Kelviåvägen 33,Kälviå

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Returpapper,

 • Rinki Kelviåvägen S-Market

  Adress:
  Kelviåvägen 32,Kelviå

  Avfallstyper:
  Glasförpackningar, Kartong, Metall, Plastförpackningar, Returpapper,

Fritidsbostäder

Karleby

Trädgårdsavfallspunkter

Karleby

Karleby

Adress:
Silverstensbuktsvägen 55

Öppethållningstider:
Dagligen

Kelviå

Adress:
Gamla soptippen, Peitsontie

Öppethållningstider:
Torsdag 11:30 - 18:00
Fjärde lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Lochteå

Adress:
Gamla avstjälpningsplatsen, Ouluntie 120

Öppethållningstider:
Onsdag 11:30 - 18:00
Andra lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Loppisar

Karleby

Allkristet loppis

Adress:
Packhusgatan 9

Telefon:
040 752 7667

Baptistförsamlingens loppis

Adress:
Torggatan 49

Telefon:
06 822 5488

Hyvänmielentori

Adress:
Mårdgatan 6

Kirpputori Aikakone

Adress:
Mästarevägen 4

Telefon:
050 528 6443

Kokkokierrätys

Adress:
Ängsgatan 1

Telefon:
040 669 7768

Lopptorg för Gatubarnen i St. Petersburg

Adress:
Skeppsredaregatan 3

Telefon:
06 831 7630

Lähetyskirppis Kälviä

Adress:
Pajakuja 2, Kelviå

Telefon:
050 407 4997

Lähetyssoppi

Adress:
Västra Kyrkogatan 19

Mirabell

Adress:
Fabriksgatan 14

Telefon:
041 310 6568

Röda Korset loppis

Adress:
Vagnkarlsgatan 4 B

Telefon:
040 557 7098