Batterier och mediciner i energiavfallet överraskar – de är ju farligt avfall

2019-07-17

Batterier och mediciner i energiavfallet överraskar – de är ju farligt avfall

Paristoja_Batterier.jpg

I tusen påsar med energiavfall som öppnats hittills fanns en handfull batterier och överraskande mycket mediciner. Vid Ekorosk pågår den årliga plockanalysen av hushållens bio- och energiavfall.

Ekorosks sommarjobbare och nybakade miljöingenjören Mirja Nygård utför plockanalysen i år. Hon är överraskad över att man lägger farligt avfall i soppåsarna i köket. 
– Det finns insamlingslådor för batterier och små ackumulatorer i varje matbutik och vid ekopunkterna, medan medicinerna ska lämnas tillbaka till den plats som där man hämtade dem, det vill säga apoteket. Det är ganska lätt att lämna in farligt avfall till insamlingen, funderar Nygård.

Om man sorterar fel och lägger batterier eller mediciner i bioavfallet så löser tungmetaller och kemikalier upp sig och blandas med kompostmassan. I energiavfallet orsakar de brandfara när de krossas vid Ekorosks krossningsanläggning. Hittills har Nygård hittat 14 batterier och 28 läkemedelsförpackningar i cirka tusen påsar med energiavfall som hon öppnat. 
– Det är mycket svårare att kontrollera de skadliga verkningarna av batterier och mediciner om de sorteras fel. När man sorterar dem rätt, det vill säga batterierna i insamlingslådorna och medicinerna till apoteket, kan man ta råmaterial tillvara och skydda miljön. Dessutom ska man komma ihåg att det jobbar människor både i krossningsanläggningen och vid biogasanläggningen. Vi måste också tänka på deras trygghet, konstaterar Ekorosks informatör Pia Grankvist.  

Batterier och småackumulatorer kan lämnas endera i insamlingslådan som finns vid matbutiken, vid ekopunkten eller i lagret för farligt avfall vid återvinningsstationen. Det är bra att tejpa polerna på batterierna och ackumulatorerna för att undvika brandrisk. 

Gamla och överblivna mediciner, febertermometrar som innehåller kvicksilver samt nålar och sprutor lämnas till apoteket. Lämna in läkemedelsavfallet i originalförpackningen. Kartongförpackningen behöver inte lämnas in, den hör till kartonginsamlingen. Förpacka läkemedlen i en genomskinlig påse. 

Ekorosk följer upp kvaliteten och sorteringsgraden på hushållsavfallet med hjälp av den årliga plockanalysen.