Sommarjobb för miljöns bästa

2022-01-28

Sommarjobb för miljöns bästa

Ekorosk sysselsätter ca 20 unga kommande sommar. Besöksmängderna fortsätter att vara rekordhöga vid våra återvinningsstationer och vi behöver arbetstagare under semesterperioden. Vi erbjuder jobb som stationsskötare på våra återvinningsstationer och ett sommarjobb för en studerande inom miljöbranschen.

På återvinningsstationen ger sommarjobbarna råd om sorteringen och hjälper kunderna att tömma sina lass. En positiv inställning och tjänstvillighet är viktiga egenskaper för en stationsskötare. Du måste vara minst 16 år, för att man också måste hantera farligt avfall på återvinningsstationen. Vi erbjuder 16-åringar sommarjobb i en månad. Ekorosk utbildar sommarjobbarna för uppgiften. Det går att inleda arbetet i april och arbetet fortgår ända till hösten. Lämna in en ansökan via rekryteringsformuläret på vår hemsida senast 28.2.2022.

Studerande inom miljöbranschen

Vi erbjuder också ett sommarjobb på fyra månader för en studerande inom miljöbranschen. Till arbetsuppgifterna hör att utföra den årliga plockanalysen, analysera resultaten och rapportera dem samt andra uppgifter inom miljöbranschen. Under tiden ökar din kunskap om avfallsbranschen och miljöskyddet tack vare arbetet. Tilläggsuppgifter om arbetet fås per e-post från mirja.nygard(a)ekorosk.fi eller sänd in din ansökan och CV till samma adress senast 31.3.2022.